广告
组词,词语最后更新时间:2019/7/22 20:37:24
在新华字典中的解释:
牛拼音,牛笔画,牛部首,牛笔顺,牛组词,牛解释,牛词语,牛含义,牛康熙字典,牛说文解字

注音:niu

部首:

笔画:4

总笔画:4

笔顺:3112

解释:
niú(1)哺乳动物,身体大,趾端有蹄,头上长有一对角,尾巴尖端有长毛。是反刍类动物,力气大,供役使、乳用或乳肉两用,皮、毛、骨等都有用处。我国常见的有黄牛、水牛、牦牛等几种。(2)比喻固执或骄傲:~气|~脾气。(3)二十八宿之一。(4)姓。
【牛蒡】二年生草本植物,叶子互生,心脏形,有长柄,背面有毛,花管状,淡紫色,根多肉。根和嫩叶可做蔬菜,种子和根可以入药,有清热解毒的作用。
【牛脖子】<方>牛脾气。
【牛痘】(1)牛的一种急性传染病,病原体和症状与天花极相近。(2)痘
②。
【牛痘苗】见〖痘苗〗。
【牛犊】小牛。也叫牛犊子。
【牛顿运动定律】经典力学的基本定律。第一定律:一物体若不受外力,则它保持原有的运动状态不变。第二定律:物体的加速度跟作用力成正比,跟物体的质量成反比,加速度的方向跟作用力的方向相同。第三定律:物体甲若对物体乙施以力,则同时物体乙对甲也有反作用力,二力大小相同,方向相反,并作用在同一直线上。
【牛轭湖】也叫弓形湖。河道的部分曲流,因流水改道被舍弃、淤塞而成的湖泊。形状象牛轭(牛驾车时套在脖子上的曲木)。湖北省荆江两岸多这样的湖泊。
【牛耳】见〖执牛耳〗。
【牛肺疫】牛的一种传染病,由病菌引起,症状是体温升高,咳嗽,食欲减退,严重时呼吸急迫,喉部、前胸和四肢关节发生水肿。
【牛鬼蛇神】奇形怪状的鬼神。比喻社会上的丑恶东西和形形色色的坏人。
【牛黄】药名,病牛的胆汁凝结成的黄色粒状物或块状物。是珍贵的中药材,有强心、解热等作用。
【牛黄清心丸】常用中医成药。有清心开窍功能,主治痰热蒙闭、神昏抽搐。
【牛黄上清丸】常用中成药。有清火解毒功能,主治口舌生疮、耳齿肿痛、风火眼赤、大便躁结等症。
【牛角尖】(~儿)比喻无法解决的问题或不值得研究的小问题。钻~钻牛角尖】比喻费力研究不值得研究的或无法解决的问题。也说钻牛角。
【牛劲】(~儿)(1)大力气:费了~。(2)牛脾气。
【牛郎星】牵牛星的通称。
【牛马】比喻为生活所迫供人驱使从事艰苦劳动的人。
【牛毛雨】细而密的小雨。
【牛虻】昆虫,虻的一种,身体长椭圆形,有灰、黑、黄褐等色,胸部和腹部有花纹。成虫在夏季晴朗天气最活跃,雄在吸食植物的汁液和花蜜,雌的吸食牛、马等家畜的血液。
【牛奶】从母牛乳腺中分泌出来的乳汁。由水分、蛋白质、脂肪、乳糖、灰分及维生素等组成,营养丰富。
【牛腩】<方>牛肚子上和近肋骨处的松软肌肉,也指用这种肉做成的菜肴。
【牛排】大而厚的牛肉片,多指用大而厚的牛肉片做成的菜肴。
【牛皮】(1)牛的皮(多指已经鞣制的)。(2)比喻柔韧或坚韧:~糖|~纸。(3)说大话叫吹牛皮。
【牛皮菜】<方>叶甜菜。
【牛皮癣】慢性皮肤病,症状是先出现丘疹,以后有容易脱落的薄鳞片,多生在肘部、膝部,局部发痒,不传染。
【牛皮纸】质地坚韧、拉力强的纸,黄褐色,用硫酸盐木浆制成,多用于包装。
【牛脾气】倔强执拗的脾气。
【牛气】<轻><方>形容自高自大的骄傲神气。
【牛头刨】刨床的一种,用来加工较小工件的平面,由往复运动着的刀具来切削固定在机床工作台上的作件。机床刀架部分象牛头,所以叫牛头刨。
【牛蛙】蛙的一种,身体比普通青蛙大得多,四肢特别发达。生活在潮湿的地方,叫的声音象牛,吃昆虫、鱼虾等。肉味鲜美,皮可以制革。
【牛瘟】牛的一种急性传染病,病原体是一种病毒。症状是高热,眼和鼻孔流脓状分泌物,病势沉重时反刍停止,腹泻带血,口内黏膜糜烂。患牛瘟死去的牛,肠黏膜坏死,胆胀大。有的地区叫烂肠瘟、胆胀瘟。
【牛膝】多年生草本植物,茎方形,节大,叶子对生,椭圆形,穗状花序,花绿色,果实椭圆形。根可入药,有利尿和通经作用。
【牛性】牛脾气。
【牛鞅】牛拉东西时架在脖子上的器具。也叫牛鞅子。
【牛蝇】昆虫,形状象蜂,身体表面有黑色和黄色相间的绒毛,口器退化。雌牛蝇在牛毛上产卵,幼虫寄生在牛体内,成熟后,从牛脊背开孔钻出,落在地上变成蛹。

备注:来源:《现代汉语词典》(商务印书馆)

在康熙字典中的解释:安装超大规模字符集可以完整显示康熙字典75000个汉字!(下载

康熙字典类目:【巳集下】【牛字部】

康熙字典解释:
【唐韻】語求切【集韻】魚尤切【韻會】疑尤切,𠀤𪙊平聲。
【說文】大牲也。
牛,件也。
件,事理也。
象角頭三封尾之形。
【註】徐鍇曰:件,若言物一件二件也。
封,高起也。
【玉篇】黃帝服牛乗馬。
【易·无妄】或繫之牛。
又【說卦】坤爲子母牛。
【禮·曲禮】凡祭宗廟之禮,牛曰一元大武。
又【月令】出土牛,以送寒氣。
【疏】月建丑,土能克水,故作土牛,以畢送寒氣也。
 又樹化牛。
【玄中記】千年樹精,化爲靑牛。
始皇伐大樹,有靑牛躍出入水。
 又官名。
【周禮·地官】牛人,掌養國之公牛,以待國之政令。
 又牽牛,宿名。
【爾雅·釋天】星紀,斗牽牛也。
【註】牽牛斗者,日月五星之所終始,故謂之星紀。
 又天牛,蟲名。
一曰天水牛。
【爾雅·釋蟲】蠰齧桑註似天牛。
 又紫金牛,藥名。
見【本草綱目】。
 又姓。
【廣韻】微子裔,司𡨥牛父,子孫以王父字爲氏。
【風俗通】漢有牛崇。
 又人名。
【史記·虞舜紀】瞽瞍父曰橋牛。
 又叶音疑。
【詩·小雅】我任我輦,我車我牛。
叶下哉。
哉讀將黎反。


考證:〔天牛,蟲名。
【爾雅·釋蟲壤齧桑註】似天牛。〕
 謹照原文壤改蠰。
〔又叶音奚。
【詩·小雅】我任我輦,我車我牛。
叶下哉。
哉讀將黎反。〕
 謹按牛與奚不同母,牛字不得叶音奚。
謹照字母叶音奚改叶音疑。

在说文段注中:

页码:50下

牛的其他解释:

在新华字典中如何解释?

在说文解字中如何解释?

在英语字典中如何解释?

在俄语字典中如何解释?

在日语字典中如何解释?

在韩语字典中如何解释?

在法语字典中如何解释?

在德语字典中如何解释?

在意大利语字典中如何解释?